Gjutdesign

Materialval - en viktig del i processen för att möta önskade egenskaper.

image

Gjutdesign är en avgörande faktor i framtagningar av en ny gjuten produkt!

Med gjutdesign menar vi kombinationen av detaljens geometri och dess material.

Idén om geometri kommer, i huvudsak från vår kund (projektägare) medan vi gärna kommer med förslag på val av material.

Här kommer saker som: Användningsområde, Kravbild, Målpris och Livcykelanalys in i bilden.

Materialvalen sker främst utifrån 5 kriterier:

 

Vår erfarenhet hjälper dig.

Varje produkt som skall tillverkas kommer med sina specifika ingångsvärden och krav. Ta därför gärna en inledande diskussion med oss för att snabbt kunna avgöra vilket materialval som passar din produkt bäst. Vi finns här för att hjälpa.

 

Gjutdesign och en av våra arbetare hos Smålands Stålgjuteri AB