Miljö

Vårt gjuteri är egentligen en enda stor Återvinningscentral.

image

En hållbar utveckling är en självklarhet i vårt dagliga arbete

Hållbarhet och hållbar utveckling ser vi – på Smålands Stålgjuteri – som en självklarhet i vårt dagliga arbete och det ingår som en komponent i arbetet mot att minska miljöbelastningen.

I vissa avseenden skulle man kunna se oss som en ”Återvinningscentral” då vi använder skrotat material från annan industri som råvara, samt att vi återanvänder allt överblivet material från vår egen process.
Detta gör att det gjutgods vi skickar till våra kunder idag består av 80% återvunnet material, lågt CO2.

Vi har genom åren även investerat bort all användning av fossila bränslen i våra processer.
Man tittar också på möjligheterna att byta förnödenheter till miljövänligare alternativ så långt det är möjligt.

Ett modernt gjuteri som deltar i arbetet för en hållbar framtid.