Skalformning

Våra formmetoder, metodval anpassat utifrån behov.

image

Skalformning och handformning.

Vi använder oss av två formmetoder! Skalformning och handformning.

Skalformning lämpar sig bäst när man har höga  krav på ytor och toleranser, och passar bäst när det handlar om medelstora till stora serier. Handformning passar bra vid mindre serier och där kraven på gjutna toleranser är lägre.

Skalformning – bra ytor och snäva toleranser

Skalformning som togs fram redan på 40-talet är en metod som ger bra ytor samt snäva toleranser. Det innebär också att repeterbarheten är mycket god.

Här  använder vi oss uteslutande av  digitalt frästa modellutrustningar i  metall. Detta ger oss möjlighet att tillverka geometrier som tidigare inte möjliga, som tex tunnväggigt stålgjutgods, ända ner till 3 mm. Man kan med fördel även tillverka kärnor med denna metod. Form yta, upp till 690x440mm, samt ca 50 kg st-vikt.

 

 

Handformning – komplement eller gjutning av större detaljer

Handformningen används, med fördel på detaljer där kraven på toleranser är lägre. Den fungerar mycket bra när man ska gjuta större detaljer, upp till 600 kg.

Vi använder CO2-metoden vid handformning. Detta innebär att vattenglas blandas i sanden som sedan härdas med kolsyra CO2. Denna formmetod kan användas både för blockformning och för flaskformning. Det är en miljövänlig metod då inga syror eller hartzer används. Man kan till viss del även återanvända sanden. Handformning lämpar sig bäst för mindre serier.

 

 

Gjutdesign!

Kanske den viktigaste delen i framtagning av nytt gjutgods!

För oss innebär ordet GJUTDESIGN den optimerade geometrin av den gjutna, samt rensade, detalj som vi ska producera! Alltså, kort och gott, hur detaljen ska se ut FÖRE bearbetning.

Kvalité – en livsstil

Kvalitet är för oss mer än bara ett ord som sägs  i en ledningsgrupp eller av kvalitets ansvarig på företaget! Det är heller inte en fråga som lyfts någon  gång per år vid  revisioner.

För oss handlar det om så mycket mer. Det är ett löfte från oss till dig som kund. Ett löfte om att alltid leverera högsta möjliga kvalitet. Ett löfte som bygger på  att alla i vår verksamhet, i varje steg av processen, strävar efter rätt  kvalitet.

Det är detta vi menar med att  kvalitet är en livsstil!