Genomarbetad gjutdesign skapar mervärde.

Att välja rätt material till sin applikation är en av de viktigaste delarna i framtagningen av en ny produkt. När vi väljer vilket material vi ska använda oss av så sker det främst utifrån fem kriterier.

Läs mer om våra huvudkriterier

Leif Yterell
Vd, Smålands
Stålgjuteri

Testa vår klimatindikator för gjutna komponenter!

Se utsläpp i kilo CO2 per ton gjutgods. Sverige står sig mycket väl i konkurrensen med omvärlden vad  gäller  miljömedvetenhet. Läs om vårt miljömål här!

Jämför Sverige mot andra länder här:
Välj metallslag:
Sverige:
88
109
90
81
92
71
60
60
Välj jämförelseland:
* Emissionen från elanvändningen för smältning av metall som krävs för tillverkning av 1 ton gjutgods + transport till kund i Sverige

Det här är Smålands Stålgjuteri på 3 min

img