Ny bläster

Nu är vi igång!
Med en ny bläster har vi ökad kapacitet och effektivitet.